August 29, 2009

Emile och Thorarps Nilla (Nilla flyttade till Orust idag)

August 1, 2009

Kottens bror Bonzo

Tvååker 090711
June 8, 2009
Mastiff.Specialen 09/06/06

Ge mig en köttbulle annars springer jag INTE!

May 10, 2009
April 29, 2009
August 29, 2009

Roger & Cissi från Gramses kennel kom på besök

Roger från Gramses får massa gos

Mor & Son

Loppan

Loppan

Tina & Loppan