MALMÖ UTSTÄLLNING INT

2005-05-20

Domare/HUGHES-HALLS MICHAEL

ÖKL:   1
ÖKK:   1
CK
BTKL:   4
     
STOCKHOLM UTSTÄLLNING INT

2005-03-26

Domare/MALO ALCRUDO RAFAEL

Avel:   1
HP
     
MULLSJÖ UTSTÄLLNING NAT

2005-05-15

Domare/COLLINSON DAVID

ÖKL:   2
Domare/COLLINSON DAVID
Avel:   1
HP